ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Настоящите „Общи условия“ уреждат взаимоотношенията между fleur.bg, от една страна, и от друга страна, клиенти на електронни (интернет) страници и услуги, намиращи се на интернет адрес с домейни fleur.bg (наричан за краткост сайт). С всяка направена поръчка потребителят декларира, че е прочел, запознат е и e съгласен с настоящите „Общи условия“.

І. Договора за продажба от разстояние. Страни.

Чл.1. Всяка поръчка от страна на клиент на сайт fleur.bg има силата на волеизявление за сключването на Договор за продажба от разстояние по смисъла на чл. 48 ал. 1 от Закона за защита на потребителя (Договора).
Чл.2. (1) Договорът се смята за сключен в гр. fleur.bg, на български език.
(2) Договорът се смята за изпълнен, когато клиентът получи поръчания артикул, а продавачът получи сумата от цената му.
Чл. 3. (1) Поръчка през сайта може да прави всяко юридическо лице или пълнолетно физическо лице.
(2) Доставчик по Договора е fleur.bg.

ІІ. Поръчка, доставка, цена

Чл.4. (1) Поръчка през сайта на fleur.bg може да се прави 24 часа в денонощието, включително през почивните дни и в дните на официалните празници, след първоначална регистрация от страна на потребителя.
(2) Първоначалната регистрация се прави еднократно като за целта клиентът попълва регистрационен формуляр. Данните, означени със звездичка във формуляра, са задължителни. При регистрация клиентът въвежда адреса на доставка, името и фамилията си, електронна поща и телефон за контакт. Клиентът избира и въвежда потребителско име и парола, с които ще се индивидуализира при последващи поръчки. След успешна регистрация, при всяка следваща поръчка, клиентът има възможност за промяна на въведения телефон за контакт и адрес за доставка.
(3) При последващи поръчки през сайта е достатъчно клиентът да се индивидуализира чрез въвеждане на потребителско име и парола на съответните за това места.
(4) Клиентът може да следи и да проверява от своя личен профил състоянието на текущата си поръчка, а именно избраните стоки, тяхното количество и крайна цена. Оттам клиентът може да направи поръчката, да добави или да изтрие артикули от профила си, избирайки съответните за целта бутони.
(5) Клиентът може да проверява от своя личен профил състоянието на всички свои предишни поръчки.
(6) Информацията за направените предишни поръчки, включително данните от всеки регистрационен формуляр, се пазят в информационната система.
(7) Полето „Бърза поръчка“ позволява покупка на един брой артикул от един вид. Ако желаете да закупите повече артикули и в по-голямо количество от 1 брой, моля използвайте “ количката“, с натискане на бутона „купи“, който прибавя артикулите, можете да видите горния десен ъгъл на сайта, за да проверите своята “ количка.
Чл.5. Поръчката се обработва на следващия работен ден, а доставката се извършва до конкретен адрес на територията на Република България, в часовете от 09.00 часа до 17.30 часа всеки работен ден и събота в часовете от 09.00 часа до 13.30 часа, с изключение на неделя и дните на официалните празници в Република България.
Чл.6. След обработване на поръчката, fleur.bg се свързва с клиента по посочения от него телефон, ако се налага уточнение по детайлите на поръчката. За да сте сигурни, че поръчката Ви е приета успешно, моля проверете електронната си поща, на която трябва да сте получили писмо с подробности. Ако не сте получили такова има вероятност да сте написали грешна електронна поща или поръчката Ви да не е приета, моля свържете се с нас на посочените координати за уточнение.
Чл.7. (1) Доставката се извършва с куриерска фирма на адреса, посочен в поръчката и потвърден от потребителя. В случай, че адресът е трудно откриваем, намира се в затворен комплекс или до него се достига чрез контролиран достъп, клиентът трябва да даде по-ясни указания, както и да осигури присъствие с цел осъществяването на своевременна доставка.
(2) Срокът за доставка зависи от дестинацията на поръчката, като максималният срок за доставка е до 20 (двадесет) работни дни, считано от датата на обработване на поръчката.
Чл.8. (1) Цената за всеки артикул е посочена в сайта. Клиентът вижда отделно цената на доставката при финализиране на поръчката си, ако адресът за доставка е подаден коректно и пълно.
(2) Цената за доставката зависи от дестинацията и теглото на пратката.
(3) fleur.bg запазва правото си за промени и актуализиране на посочените в сайта цени.
Чл.9. (1) Клиентът избира начина на плащане от предвидените в сайта възможности за плащане:
а) Наложен платеж: При получаване на продукта, дължимата сума се плаща на куриера
б) По банков път: чрез банков превод в указаната от fleur.bg банкова сметка. Дължимото плащане следва да се извърши в срок до 24 (двадесет и четири) часа от потвърждаване на получената поръчка съгласно чл. 6 от настоящите Общи условия. Плащането се счита за изпълнено със заверяване банковата сметка на fleur.bg Цената на самата доставка се плаща отделно на куриера, при получаване на доставката.
(2) При избор от страна на клиента за плащане по банков път, поръчката се анулира, в случай че в срока по предходната алинея не постъпи цялата дължима сума.
(3) Ако в срока на плащане по ал. 1, буква „б”, бъде направена нова/и поръчка/и от същия клиент, то изпълнението й/им ще започне след постъпване на цялата дължима сума по предходната поръчка.
Чл. 10. В случай, че на заявения адрес не е осигурено присъствие, доставката се връща и клиентът може да поиска по телефона за контакт, посочен на сайта, поръчката да бъде доставена отново до същия адрес или до друг адрес за негова сметка.
Чл. 11. Предлаганите артикули отговарят на снимковите изображения, разположени на сайта, като са възможни леки отклонения, които са в резултат на заснемането, резолюцията и големината на екрана на електронното устройство, от който клиентът извършва поръчката.

III. Основни права и задължения на всяка една от страните по договора за продажба от разстояние

Чл.12. Права и задължения на fleur.bg:
а) fleur.bg се задължава да осигури непрекъснатото функциониране на сайта, доколкото това не зависи от прекъсване на съобщителни мрежи и връзки, неработещи надземни, подземни и въздушни устройства; неработещи сървъри, компютри, операционни системи и други подобни, извън обсега на въздействие на fleur.bg
б) fleur.bg се задължава да прехвърли на Потребителя фактическата власт на закупената стока след получаването от страна на fleur.bg или на негов представител на покупната цена на конкретната стока.
в) fleur.bg се задължава да достави в срок заявената за покупка стока.
г) fleur.bg не носи отговорност за непредоставяне на услугите в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги, извън контрола на fleur.bg, както и на проблеми, дължащи се на оборудването на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
д) fleur.bg има право да изпраща търговски съобщения до потребителите, както и да поставя всякакви рекламни форми за стоки и услуги в сайта, /както и по опаковките, в които се доставя поръчания артикул/, включително и такива които препращат към други Интернет страници. fleur.bg не носи отговорност за верността и законосъобразността на подобни сайтове;

Чл.13. Права и задължения на Клиента:
а) Клиентът е длъжен да не предоставя потребителското си име и паролата за сайта на трети лица, тъй като се счита за автор и / или титуляр на всяка отправена поръчка чрез сайта;
б) Клиентът е длъжен да не извършва действия или бездействия, насочени срещу нормалното функциониране на сайта, нормалната работа на останалите Интернет потребители, както и всякакви действия, водещи до нарушаване на Интернет етиката -SPAM, JUNK MAIL, FLOOD, HACK, CRACK, изпращане на „троянски коне”, инсталация на вируси и други подобни;
в) Клиентът е длъжен да актуализира регистрационните си данни непосредствено след извършена промяна в тях;
г) Клиентът може да върне поръчката в срок от 14 (четиринадесет) работни дни от датата на доставката. За целта артикулът трябва да е в оригинална си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид на стоката, след попълване на Формуляр за връщане на стоката, в съответствие с разпоредбите на чл. 55 от ЗЗП. Възстановяването на сумата от страна на fleur.bg се извършва по банков път на сметка, посочена от клиента или по куриер с “наложен платеж” в 30 (тридесет) дневен от връщането на поръчката.
д) По всяко време клиентът може да иска потребителския му акаунт да бъде изтрит от сайта на fleur.bg, заедно с прилежащите към него данни. За тази цел той трябва да се свърже със сътрудник на fleur.bg на посочения на сайта телефон за връзка.
е) Клиентът е длъжен да предостави в хода на регистрацията правилни данни, както и разрешава fleur.bg да проверява тяхната достоверност.

X