HANDTOUCH с Алексей Балуев

Техниката HANDTOUCH е една от най бързите салонни техники. Вие ще разберете как:
Да създадете градиент на цвета
Да осигурите плавен преход и мек растеж
Да създавате различни варианти за контраст на платното
Ще разберете моите любими, практични схеми в оцветяването
Ще обсъдим различни методи за прилагане, избор на подходящи продукти за получаване на оптимален фон на изсветляване
Всички варианти на работа в слоеве, на какво влияят слоевете и как да използваме това при построение на рисунъка
Правила за работа със сложни бази / много тъмен основен цвят, неравномерно платно, преизсветлени върхове и др./
Методи на работа в различните зони на главата за достигане на мек преход на цвета

Еднодневен работен семинар
Стара Загора
Център за красота Фльор
11-април 2022г
Тел. за контакт: 0889895268