Курс Колористика I ниво

Курс Колористика I ниво

1. Основи на колоритметрията

✂ основни цветове
✂ вторични цветове
✂ топли цветове
✂ неутрални цветове
✂ студени цветове
✂ неутрализиращи цветове
✂ от какво се състои пепелния цвят

kurs-koloristika
Курс Колористика I ниво

 

2. Строеж на косъма

✂ основни части на косъма
✂ слоеве на космения ствол
✂ кутикула – за какво служи
✂ кортекс – от какво се състои
✂ къде се извършват химическите процеси в косъма
✂ какво представлява меланина
✂ видове меланин
✂ какви пигменти съдържа меланина
✂ за какво отговаря феомеланина
✂ за какво отговаря еумеланина

3. Основни понятия

✂ какво е декапиране
✂ какво е КБ НБ ЖК
✂ какво е НДТ /ниво на дълбочина на тона/
✂ какво ФИ
✂ какво е това кичури
✂ колко НДТ и ФИ съществуват
✂ как се определя % на бялата коса
✂ какво е емулгиране
✂ какво е алкална смес
✂ какво е предварително пигментиране
✂ формула на амоняка
✂ формула на водородния пероксид

4. Видове бои

✂ какви видове бои съществуват
✂ кои бои са перманентни
✂ кои бои са полуперманентни
✂ кои бои са тониращи
✂ кои бои са на растителна основа
✂ директни пигменти
✂ обезцветяващи продукти
✂ кои продукти не създават цвят, а само го унищожават
✂ с какви окислители работят боите от всеки вид

5. Изсветляваща пудра

✂ функции на пудрата
✂ максимално време на работа на пудрата
✂ с какъв шампоан измиваме пудрата от косата
✂ класическа схема на смесване на пудрата с окислителя
✂ пропорции на смесване при дълбоко декапиране на цвят
✂ пропорции на смесване при леко декапиране на цвят
✂ какво е това „щадящо време“ на престой на пудрата върху косата
✂ щадящо време на престой на пудрата върху косата с окислител 3% 6% 9% 12%

6. Окислители и тяхното приложение

✂ главни компоненти на окислителя
✂ какво се получава при взаимодействието на окислителя с боята
✂ какъв е % на водороден пероксид в окислителя
✂ как работи окислител 3% с перманентни бои
✂ как работи окислител 6% с перманентни бои
✂ как работи окислител 9% с перманентни бои
✂ как работи окислител 12% с перманентни бои
✂ как да получите окислител 6% при наличието на 3% и 12%
✂ как да получите окислител 9% при наличието на 3% и 12%

7. Боядисването като химичен процес

✂ какви компоненти участват в процеса на оцветяване
✂ на колко етапа се разделя оцветяването на косата на косата
✂ кой е първият етап от оцветяването на косата? Какво се случва с косата на този етап?
✂ кой е вторият етап от оцветяването на косата? Какво се случва с косата на този етап?
✂ кой е третият етап от оцветяването на косата? Какво се случва с косата на този етап?
✂ какво е това полимеризация на цвета
✂ какво е това стабилизация на цвета
✂ какво се случва с косата при обезцветяване с изсветляваща пудра
✂ защо е нужно тониране на косата след обезцветяване

8. Декапиране

✂ какво е това декапиране
✂ какво се случва в процеса на декапиране
✂ защо не можем да променим цвета на косата нанасяйки нова боя върху старата
✂ колко вида декапиране съществуват
✂ как се прави алкално декапиране
✂ как се прави киселинно декапиране
✂ колко време след алкално декапиране може да пристъпим към оцветяване на косата
✂ колко време след киселинно декапиране може да пристъпим към оцветяване на косата
✂ какви са разликите между алкално и киселинно декапиране
✂ кое декапиране е по щадящо за косата
✂ важно ли е с какви бои е била оцветена косата – професионални или битови. Защо?

9. рН на фризьорските препарати

✂ какво е това рН
✂ какво е неутрално рН
✂ какво е рН на окислителя
✂ какво е рН на боята в тубичката
✂ какво е рН на изсветляващата пудра
✂ защо боите от суперизсветляващите серии, работят с окислители с повишено съдържание на водороден пероксид

Практически урок: изучаване първичните и вторичните цветове, смесване на цветове / разпределяне на косата на зони за оцветяване/ смесване на боя с окислител и коректор/боядисване с различни видове бои /изсветлявяне на коса с помощта на пудра с различни окислители 3% 6% 9% 12%. Оценяване и извод от получените резултати /боядисване на коса с перманентни бои с различни окислители 3% 6% 9% 12%. Оценяване на резултата. Изводи /изсветляване на косата с пудра и боя от суперизсветляваща серия. Оценка на резултата . Изводи /изпълнение на киселинно и алкално декапиране. Изводи /взаимодействие на алкали/основи/ с киселини – примерно сода бикарбонат и оцет.

Резултати от модул 1

✂ Ще научите какво предствлява науката колориметрия и защо трябва да знаете основните понятия в тази наука за да се развивате по нагоре.
✂ Устройство на косъма и защо е важно да знаете какво е меланина и каква роля играе при боядисването на коса.Терминология в колористиката.
✂ Какви видове бои има и как да работите правилно с тях. Ще научите видовете бои и как правилно да работите с тях. Как да работите с изсветляващата пудра. Какво представляват окислителите, за какво се използват и как взаимодействат с боята. Боядисване на косата с различни видове бои. Изсветляване на косата с пудра в комбинация с различни окислители. Боядисване на косата с перманентни бои с различни окислители.Ще научите какво представлява процедурата декапиране, за какво е нужна, как правилно да я изпълните. Какво е това рН и защо фризьорите са длъжни да знаят този термин. Какво е това ниво на дълбочина на тона НДТ и фон на изсветляване ФИ и защото те са едни от главните понятия в колористиката